Múineadh na Gaeilge

Múineadh na Gaeilge

Táimid ag cur sraith de thrí sheisiún ar fáil chun tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí bunscoile le múineadh na Gaeilge.

Beimid ag díriú ar:

  • Snáitheanna na Gaeilge: Téanga ó Bhéal, Léitheoireacht & Scríbhneoireacht (Curaclam Teanga na Bunscoile, 2019)
  • An Cur Chuige Cumarsáideach - Is é an cur chuige cumarsáideach an cur chuige atá molta sa churaclam leis an dara teanga a mhúineadh
  • Straitéisí agus áiseanna a bheadh cabhrach sa rang

Beidh na seisiúin seo idirgníomhach agus beidh deiseanna chumarsáide ann. Tána seisiúin seo dírithe ar mhúinteoirí i scoileanna lán-Bhéarla agus beidh na seisiúin ar siúl thar trí seachtaine.

Course Properties

Course date 07-10-2021 6:00 pm
End Date 21-10-2021 7:00 pm
Registration Start Date 16-08-2021 8:00 am
Fee Free
Speaker Emma Ní Éaráin agus Caitríona Ní Cheallaigh
Select Hours 3
Location Online
Register

Sligo Education Centre

Contact details

centre photo

Address: IT Campus, Ballinode, Sligo 
Eir Code: F91 WFW9 
Phone: +353 71 9138700 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.